Loading ...

装有小齿轮的高精度减速机

完全自主开发的减速机小齿轮组合,确保齿条传动在技术方面实现完美契合。

集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。

凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。
 

    查看 Tec Data Finder

*  请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。
    如有必要,您可以直接询问。
 

查看下载

PK1 小齿轮

PK1 小齿轮安装在减速机的带齿输出轴上,符合 DIN 5480 的内啮合传动方式确保了必要的连接安全性。

更多信息

小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 2 15 90 5650 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060
PK1 2 16 103 6060
PK1 2 18 141 7380
PK1 2 18 141 7380 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080
PK1 2 20 183 8620
PK1 2 22 218 9330
PK1 2 23 229 9380 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120
PK1 2 25 250 9420
PK1 2 27 275 9590
PK1 3 20 534 16770
PK1 3 20 534 16770 PSN142 PLN142 WPLN142 - -
PK1 3 22 602 17190
PK1 3 24 660 17270
PK1 4 20 1295 30510 PSN190 PLN190 - - -
小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 2 15 90 5650 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060
PK1 2 16 103 6060
PK1 2 18 141 7380
PK1 2 18 141 7380 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080
PK1 2 20 183 8620
PK1 2 22 218 9330
PK1 2 23 229 9380 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120
PK1 2 25 250 9420
PK1 2 27 275 9590
PK1 3 20 534 16770
PK1 3 20 534 16770 PSN142 PLN142 WPLN142 - -
PK1 3 22 602 17190
PK1 3 24 660 17270
PK1 4 20 1295 30510 PSN190 PLN190 - - -
小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 2 16 61 3810 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060
PK1 2 19 94 4940 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080
PK1 3 17 225 8820 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120
PK1 3 22 397 12030 PSN142 PLN142 WPLN142 - -
PK1 4 19 712 18730
PK1 4 22 986 22400 PSN190 PLN190 - - -
PK1 5 19 1481 31170
小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 2 16 61 3810 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060
PK1 2 19 94 4940 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080
PK1 3 17 225 8820 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120
PK1 3 22 397 12030 PSN142 PLN142 WPLN142 - -
PK1 4 19 712 18730
PK1 4 22 986 22400 PSN190 PLN190 - - -
PK1 5 19 1481 31170
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 15 31,831 0,55 37,95 26
PK1 2 16 33,953 0,55 40,07 26
PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
080 / 090 PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
PK1 2 20 42,441 0,45 48,16 26
PK1 2 22 46,686 0,45 52,40 26
115 / 120 PK1 2 23 48,808 0,45 54,53 26
PK1 2 25 53,052 0,45 58,74 26
PK1 2 27 57,296 0,35 62,59 26
PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
142 PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
PK1 3 22 70,028 0,45 76,62 31
PK1 3 24 76,394 0,45 84,99 31
190 PK1 4 20 84,883 0,40 95,97 41
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 15 31,831 0,55 37,95 26
PK1 2 16 33,953 0,55 40,07 26
PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
080 / 090 PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
PK1 2 20 42,441 0,45 48,16 26
PK1 2 22 46,686 0,45 52,40 26
115 / 120 PK1 2 23 48,808 0,45 54,53 26
PK1 2 25 53,052 0,45 58,74 26
PK1 2 27 57,296 0,35 62,59 26
PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
142 PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
PK1 3 22 70,028 0,45 76,62 31
PK1 3 24 76,394 0,45 84,99 31
190 PK1 4 20 84,883 0,40 95,97 41
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 16 32,00 0,50 37,92 26
080 / 090 PK1 2 19 38,00 0,40 43,52 26
115 / 120 PK1 3 17 51,00 0,40 59,29 31
142 PK1 3 22 66,00 0,20 73,09 31
PK1 4 19 76,00 0,30 86,29 41
190 PK1 4 22 88,00 0,20 97,49 41
PK1 5 19 95,00 0,40 108,89 51
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 16 32,00 0,50 37,92 26
080 / 090 PK1 2 19 38,00 0,40 43,52 26
115 / 120 PK1 3 17 51,00 0,40 59,29 31
142 PK1 3 22 66,00 0,20 73,09 31
PK1 4 19 76,00 0,30 86,29 41
190 PK1 4 22 88,00 0,20 97,49 41
PK1 5 19 95,00 0,40 108,89 51


适用齿轮输出轴的 PK1 小齿轮安装在以下减速机系列上:

您可能也对这些减速机感兴趣:

PSN PSN
结构尺寸
额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
径向力
3200-20000 N
径向力
719-4496 N
轴向力
4400-19000 N
轴向力
989-4271 N
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLN PLN
结构尺寸
额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
径向力
3200-21000 N
径向力
719-4721 N
轴向力
4400-21000 N
轴向力
989-4721 N
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLN WPLN
结构尺寸
额定扭矩
22-800 Nm
额定扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
4300-15000 N
轴向力
967-3372 N
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
4400-8000 N
轴向力
989-1798 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLHE WPLHE
结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
4400-8000 N
轴向力
989-1798 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

PM1 小齿轮

PM1 小齿轮专为带法兰输出轴的减速机而设计,并且配备符合 ISO 9409-1 标准的机械接口。得益于大规格圆周设计,可以实现高的进给速度。

更多信息

小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM1 2 26 81 2930 PSFN064 PLFN064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 26 81 2930 PSFN090 PLFN090 WPSFN090 PFHE090
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420 PSFN090 PLFN090 PLFN090 PFHE090
PM1 2 37 176 4480
PM1 2 26 81 2930 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420
PM1 2 40 312 7350 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 45 328 6860
PM1 2 37 176 4480 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM1 3 31 193 3910
PM1 3 35 783 14050
PM1 3 40 829 13020 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM1 4 30 827 12990
PM1 3 35 783 14050 PSFN200 PLFN200 - -
PM1 3 40 829 13020
PM1 4 30 827 12990
小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM1 2 26 81 2930 PSFN064 PLFN064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 26 81 2930 PSFN090 PLFN090 WSFN090 PFHE090
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420 PSFN090 PLFN090 PLFN090 PFHE090
PM1 2 37 176 4480
PM1 2 26 81 2930 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420
PM1 2 40 312 7350 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 45 328 6860
PM1 2 37 176 4480 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM1 3 31 193 3910
PM1 3 35 783 14050
PM1 3 40 829 13020 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM1 4 30 827 12990
PM1 3 35 783 14050 PSFN200 PLFN200 - -
PM1 3 40 829 13020
PM1 4 30 827 12990
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dK L71
mm   mm   mm mm
064 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
090 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
110 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 40 84,883 0.35 90,17 26
PM1 2 45 95,493 0.30 100,58 26
140 PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
PM1 3 31 98,676 0.35 106,67 31
PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
200 PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dK L71
mm   mm   mm mm
064 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
090 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
110 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 40 84,883 0.35 90,17 26
PM1 2 45 95,493 0.30 100,58 26
140 PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
PM1 3 31 98,676 0.35 106,67 31
PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
200 PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41


适用法兰输出轴的 PM1 小齿轮安装在以下减速机上:

您可能也对这些减速机感兴趣:

PSFN PSFN
结构尺寸
额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
径向力
2150-23000 N
径向力
483-5171 N
轴向力
4300-16000 N
轴向力
967-3597 N
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLFN PLFN
结构尺寸
额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
径向力
2150-33000 N
径向力
483-7419 N
轴向力
4300-15000 N
轴向力
967-3372 N
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5532 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
4200-9500 N
轴向力
944-2136 N
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PFHE PFHE
结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

PM2 小齿轮

PM2 小齿轮专为带法兰输出轴的减速机而设计,并且配备符合 ISO 9409-1 标准的机械接口。小齿数可实现允许高进给速度。

更多信息

小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 16 124 7300 PSFN090 PLFN090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 20 226 10650 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 14 228 10230
PM2 2 20 231 10930 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM2 3 17 349 12930
PM2 3 17 349 12930 PSFN110 PLFN110 - -
PM2 4 20 1279 30140
小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 16 124 7300 PSFN090 PLFN090 WSFN090 PFHE090
PM2 2 20 226 10650 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 14 228 10230
PM2 2 20 231 10930 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM2 3 17 349 12930
PM2 3 17 349 12930 PSFN110 PLFN110 - -
PM2 4 20 1279 30140
小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 17 98 5780 PSFN090 PLFN090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 22 194 8840 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 19 275 9650 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM2 4 22 847 19260 PSFN200 PLFN200 - -
PM2 5 19 1304 27460
小齿轮型号 模数 齿数 最大扭矩 最大进给力 可以安装的减速机
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 17 98 5780 PSFN090 PLFN090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 22 194 8840 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 19 275 9650 PSFN140 PLFN140 WPSFN140 -
PM2 4 22 847 19260 PSFN200 PLFN200 - -
PM2 5 19 1304 27460
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 16 31,831 0,25 38,87 26
110 PM2 2 20 33,953 0,45 48,16 26
PM2 3 14 38,197 0,20 51,68 31
140 PM2 2 20 38,197 0,45 48,16 26
PM2 3 17 42,441 0,45 62,70 31
200 PM2 3 17 46,686 0,45 62,70 31
PM2 4 20 48,808 0,40 95,97 41
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 16 31,831 0,25 38,87 26
110 PM2 2 20 33,953 0,45 48,16 26
PM2 3 14 38,197 0,20 51,68 31
140 PM2 2 20 38,197 0,45 48,16 26
PM2 3 17 42,441 0,45 62,70 31
200 PM2 3 17 46,686 0,45 62,70 31
PM2 4 20 48,808 0,40 95,97 41
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 17 34,80 0,20 38,72 26
110 PM2 2 22 45,60 0,40 49,52 26
140 PM2 3 19 59,40 0,40 65,29 31
200 PM2 4 22 89,60 0,20 97,49 31
PM2 5 19 97,00 0,20 106,89 51
减速机尺寸 小齿轮型号 模数 齿数 节圆直径 变位系数 齿顶圆直径 齿轮宽度
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 17 34,80 0,20 38,72 26
110 PM2 2 22 45,60 0,40 49,52 26
140 PM2 3 19 59,40 0,40 65,29 31
200 PM2 4 22 89,60 0,20 97,49 31
PM2 5 19 97,00 0,20 106,89 51


适用法兰输出轴的 PM1 小齿轮安装在以下减速机上:

您可能也对这些减速机感兴趣:

PSFN PSFN
结构尺寸
额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
径向力
2150-23000 N
径向力
483-5171 N
轴向力
4300-16000 N
轴向力
967-3597 N
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLFN PLFN
结构尺寸
额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
径向力
2150-33000 N
径向力
483-7419 N
轴向力
4300-15000 N
轴向力
967-3372 N
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5532 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
4200-9500 N
轴向力
944-2136 N
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PFHE PFHE
结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

 

在此配置带有预装小齿轮的变速箱

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置变速箱

下载

小齿轮信息
产品目录:小齿轮

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin